Podręczniki do technikum

Zgodnie z najnowszą reformą szkolnictwa, zarówno technikum jak i liceum są szkołami ponadpodstawowymi (wcześniej szkoły te były kontynuacjom nauki w gimnazjum). Zmiany te spowodowały, że wydłużyła się nauka ponadpodstawowa, odpowiednio do 4 lat w liceach i do 5 lat  w technikach. Zgodnie z tym, potrzeba była opracowania nowego programu nauczania, zgodnie z którym, opracowano również nowy zestaw podręczników do technikum i liceum.

Zmiany zostały wymuszone wydłużeniem się okresu nauki w szkołach podstawowych, a co za tym idzie, zarówno przedmioty humanistyczne i przedmioty ścisłe, musiały zostać rozpisane na dłuższy tok nauczania. W księgarniach internetowych dostępne są najnowsze wydawnictwa, oparte na nowym programie nauczania. TaniaKsiazka- podręczniki do technikum obejmują najbardziej aktualny zakres informacji dla klas 1, 2, 3, 4 oraz 5.

Podręczniki do technikum – przedmioty humanistyczne

Przedmioty humanistyczne obejmuję podręczniki do nauki:

 • języka polskiego,
 • historii,
 • Wiedzy o społeczeństwie,
 • naukach plastycznych i muzycznych.

Najbardziej popularne podręczniki i serie, które cieszą się duża popularnością, obejmują podręczniki do języka polskiego (“Oblicza epok, Przeszłość i dziś czy Ponad słowami”). Do nauki historii szkoły najczęściej wybierają podręczniki dedykowane do nauki zarówno w liceach jak i technikach (“Poznać przeszłość, Zrozumieć przeszłość, Historia. Ślady czasu”). Do nauki z zakresu przedmiotu Wiedzy o społeczeństwie najczęściej sięga się po podręcznik “W centrum uwagi” czy “Wiedza o społeczeństwie”.

Podręczniki do technikum – przedmioty ścisłe

Przedmioty ścisłe obejmują podręczniki do nauki:

 • matematyki,
 • fizyki,
 • biologii,
 • geografii,
 • informatyki,
 • chemii.

Najbardziej popularne serie podręczników obejmujące przedmioty ścisłe, w których najważniejszą jest królowa nauk – matematyka. Seria podręczników “MATeMatyka” pozwoli na szybkie przyswojenie wiedzy i dostosowanie jej do egzaminu maturalnego. W księgarniach można zaopatrzyć się również w pozostałe podręczniki do nauki przedmiotów ścisłych:

 • “Oblicza geografii”,
 • “teraz bajty”,
 • “biologia na czasie”,
 • “to jest chemia”,
 • “odkryć fizykę”.

Podręczniki do technikum – języki obce

Elementem nauki w technikach jest również nauka języków obcych. Do najczęściej wybieranego przedmiotu należy język angielski. Często również wybierany jest język niemiecki. Oferta księgarni dostosowana jest do zakresu nauki i poziomów w poszczególnych klasach czy profilach i kierunkach, na których znajduje się dany uczeń.

Książka zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Read More →

Dobre podręczniki

Aktualna podstawa programowa w Polsce przewiduje kształcenie na poziomie ponadpodstawowym w trzech typach szkół: liceum, technikum lub zasadniczej szkole zawodowej. Czas takiej nauki trwa kilka lat, a co do zasady w pierwszym rodzaju szkół jest najkrótszy. Kończy się tam uzyskaniem wykształcenia średniego oraz podejściem do egzaminu maturalnego. Nie jest to obowiązkowe, jednak uzyskanie pozytywnego wyniku otwiera drogę na studia – nie ma innej drogi żeby uczyć się w szkole wyższej. Niewykluczone jest jednak uzyskanie świadectwa maturalnego podczas nauki w technikum i również obranie ścieżki wykształcenia wyższego. Wtedy oprócz egzaminów zawodowych należy skupić się na przyswajaniu treści wymaganych przez Ministerstwo Nauki.

Charakterystyka kształcenia w technikum

Nauka w technikum zgodnie z najnowszą reformą trwa pięć lat. Ogólnie rzecz biorąc, podstawa programowa obejmuje przedmioty ogólne typu język polski, matematyka, fizyka, historia oraz przedmioty zawodowe. Prócz tego obowiązkowymi do zrealizowania są także wychowanie fizyczne, tzw. EDB, czyli edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze oraz podstawy przedsiębiorczości. Jest to poziom podstawowy, natomiast materiał w zakresie rozszerzonym jest realizowany w zależności od profilu kształcenia. Może być to język polski, język obcy, przedmioty ścisłe (chemia, fizyka, geografia) oraz humanistyczne (historia, wiedza o społeczeństwie).

Przedmioty

Przedmioty zawodowe są realizowane przez cały okres nauki w technikum przy pomocy podręczników, przygotowujących do zdania egzaminów zawodowych oraz wykonywania zawodu w przyszłości. Do najczęściej spotykanych profili należą:

 • technik elektronik,
 • technik weterynarii,
 • technik budownictwa,
 • technik mechanik,
 • technik ochrony środowiska.

Podręczniki do technikum obejmują takie treści jak elementy prawa, podstawy budowy maszyn, elektrotechniki, statystyka, administracja, logistyka i marketingu. W przypadku profili typu technik cukiernik, fryzjer czy ekonomista materiały dotyczą także środowiska przyszłej pracy młodego adepta. Poruszane są więc kwestie zasad żywienia, produkcji cukierniczej, przygotowywania posiłków, technik fryzjerskich i zasad prowadzenia rachunkowości. Nie obca jest także tematyka organizacji transportu, funkcjonowania przedsiębiorstw czy wyposażenia i zasad bezpieczeństwa w pracy. Forma tego typu podręczników różni się znacznie od tej, która jest zachowana w przypadku nauki przedmiotów ogólnoszkolnych. Ceny jednych jak i drugich są do siebie zbliżone – przeważnie wynoszą kilkadziesiąt złotych i są dostępne w większości sieciowych księgarni.

Szkoła freepik - pl.freepik.com

Read More →