Podręczniki do technikum

Zgodnie z najnowszą reformą szkolnictwa, zarówno technikum jak i liceum są szkołami ponadpodstawowymi (wcześniej szkoły te były kontynuacjom nauki w gimnazjum). Zmiany te spowodowały, że wydłużyła się nauka ponadpodstawowa, odpowiednio do 4 lat w liceach i do 5 lat  w technikach. Zgodnie z tym, potrzeba była opracowania nowego programu nauczania, zgodnie z którym, opracowano również nowy zestaw podręczników do technikum i liceum.

Zmiany zostały wymuszone wydłużeniem się okresu nauki w szkołach podstawowych, a co za tym idzie, zarówno przedmioty humanistyczne i przedmioty ścisłe, musiały zostać rozpisane na dłuższy tok nauczania. W księgarniach internetowych dostępne są najnowsze wydawnictwa, oparte na nowym programie nauczania. TaniaKsiazka- podręczniki do technikum obejmują najbardziej aktualny zakres informacji dla klas 1, 2, 3, 4 oraz 5.

Podręczniki do technikum – przedmioty humanistyczne

Przedmioty humanistyczne obejmuję podręczniki do nauki:

 • języka polskiego,
 • historii,
 • Wiedzy o społeczeństwie,
 • naukach plastycznych i muzycznych.

Najbardziej popularne podręczniki i serie, które cieszą się duża popularnością, obejmują podręczniki do języka polskiego (“Oblicza epok, Przeszłość i dziś czy Ponad słowami”). Do nauki historii szkoły najczęściej wybierają podręczniki dedykowane do nauki zarówno w liceach jak i technikach (“Poznać przeszłość, Zrozumieć przeszłość, Historia. Ślady czasu”). Do nauki z zakresu przedmiotu Wiedzy o społeczeństwie najczęściej sięga się po podręcznik “W centrum uwagi” czy “Wiedza o społeczeństwie”.

Podręczniki do technikum – przedmioty ścisłe

Przedmioty ścisłe obejmują podręczniki do nauki:

 • matematyki,
 • fizyki,
 • biologii,
 • geografii,
 • informatyki,
 • chemii.

Najbardziej popularne serie podręczników obejmujące przedmioty ścisłe, w których najważniejszą jest królowa nauk – matematyka. Seria podręczników “MATeMatyka” pozwoli na szybkie przyswojenie wiedzy i dostosowanie jej do egzaminu maturalnego. W księgarniach można zaopatrzyć się również w pozostałe podręczniki do nauki przedmiotów ścisłych:

 • “Oblicza geografii”,
 • “teraz bajty”,
 • “biologia na czasie”,
 • “to jest chemia”,
 • “odkryć fizykę”.

Podręczniki do technikum – języki obce

Elementem nauki w technikach jest również nauka języków obcych. Do najczęściej wybieranego przedmiotu należy język angielski. Często również wybierany jest język niemiecki. Oferta księgarni dostosowana jest do zakresu nauki i poziomów w poszczególnych klasach czy profilach i kierunkach, na których znajduje się dany uczeń.

Książka zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Read More →

Dobre podręczniki do technikum

Reforma szkolnictwa, która spowodowała, że dotychczasowy tryb nauczania również musiał przejść stosowną rewolucję. Wydłużył się tryb nauczania w szkołach ponadpodstawowych, odpowiednio do 4 lat dla liceum i 5 dla technikum. W związku z tą zmianą, również system kształcenia i zakres programowy, musiał na nowo zostać opracowany i dostosowany do wydłużonego nauczania. Podręczniki do technikum (https://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-liceum-i-technikum-c-313_1798.html) to zbiór niezbędnych książek, które dostosowane są do potrzeb nauczania w szkołach ponadpodstawowych. W sposób praktyczny i teoretyczny przygotowują uczniów do egzaminów dojrzałości oraz egzaminów zawodowych.

Podręczniki do nauki – przedmioty humanistyczne

Zbiór podręczników do nauki z zakresu przedmiotów humanistycznych, obejmują głównie: język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie. Najbardziej popularne podręczniki, to seria książek:

 • “Ponad słowami” do nauki języka polskiego,
 • “Oblicza epok” – podręcznik do nauki języka polskiego
 • “Historia” – podręcznik, który przygotowuje uczniów do egzaminu dojrzałości.

Cały zakres programowy dostosowany jest do nauczania w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym.

Podręczniki do nauki – przedmioty ścisłe

Podręczniki do nauki przedmiotów ścisłych obejmują:

 • geografię,
 • biologię,
 • matematykę,
 • fizyka.

Najczęściej wybierane podręczniki, dostosowane są do poziomu kształcenia. Wybrane wersje występują zarówno w wersjach podstawowych, jak i rozszerzonych. Do nauki geografii, najczęściej wybiera się pozycję: Oblicza geografii, karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i techniku. Nauka biologii oparta jest na podręcznikach z serii “Biologia na czasie”. Są to podręczniki zarówno dla uczniów liceum jak i technikum. Do nauki matematyki najczęściej kształci się w oparciu o podręcznik “Matematyka”, również dostosowany do nauki w liceum i technikum. Fizyka to podręcznik “Odkryć fizykę”, który kształci i uczy poprzez doświadczenia.

Podręczniki do nauki – języki obce

Podręczniki do nauki języków obcych, to książki obejmujące zakresem trzy różne poziomy zaawansowania, dostosowane do profilu nauczania. Najczęściej wybieranym językiem obcym jest język angielski,

Podręczniki do nauki – przedmioty zawodowe

Podręczniki do nauki przedmiotów zawodowych to dostosowane do zakresu materiału oraz profilu wybranego kierunku książki, przygotowujące w teoretyczny oraz praktyczny sposób do egzaminu zawodowego. Przygotowany zakres nauczania obejmuje wszystkie wybrane zagadnienia, niezbędne dla określonego kierunku i trybu nauczania.

Ludzie zdjęcie freepik - pl.freepik.com

Read More →